Quay lại | Xem phiên bản web
Những hình ảnh khó quên nhất trong vụ Sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng
Những hình ảnh khó quên nhất trong vụ Sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng