Quay lại | Xem phiên bản web
Hàng ngàn người đổ xô đến xem mặt ruộng 'đột nhiên nhô cao'
Hàng ngàn người đổ xô đến xem mặt ruộng 'đột nhiên nhô cao'