Quay lại | Xem phiên bản web
Tình hình biển Đông sáng 29/7: Hôm nay Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận trên biển Đông
Tình hình biển Đông sáng 29/7: Hôm nay Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận trên biển Đông