Tất tần tật các trường hợp đính chính, thu hồi hoặc hủy sổ đỏ, sổ hồng: Thông tin quan trọng cho mọi gia đình!
Thứ ba, 09/04/2024 08:32

Sổ đỏ, sổ hồng sẽ bị thu hồi hoặc phải đính chính do cấp sai thông tin, các trường hợp cụ thể được quy định chi tiết tại Luật Đất đai. Mọi thông tin đều có trong bài viết dưới đây!

Trường hợp phải đính chính sổ đỏ, sổ hồng do cấp sai thông tin

Theo Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013, phải thực hiện thủ tục đính chính khi giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay được người dân gọi một cách ngắn gọn là sổ đỏ, sổ hồng dựa trên màu sắc bìa của loại giấy tờ này) bị cấp sai trong các trường hợp sau:

- Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp sổ đỏ của người đó.

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

so-do-so-hong-2-ngoisaovn-w1020-h680 0

Trường hợp thông tin trong sổ đỏ, sổ hồng bị sai thì phải làm thủ tục đính chính

Trường hợp thu hồi sổ đỏ, sổ hồng do cấp sai thông tin

Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 và khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trường hợp thu hồi sổ đỏ bị sai thông tin như sau: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật đất đai.

Bên cạnh đó, các trường hợp khác bị thu hồi sổ đỏ bao gồm:

- Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ đỏ đã cấp.

- Cấp đổi sổ đỏ đã cấp.

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Các trường hợp đính chính, thu hồi hoặc hủy sổ đỏ đã cấp theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm có 16 chương, 260 điều. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Tuy nhiên, trong số 260 điều của Luật Đất đai 2024, có điều 190 (hoạt động lấn biển) và điều 248 (đất lâm nghiệp) có hiệu lực sớm hơn, bắt đầu từ ngày 1/1/2024.

Luật Đất đai 2024 có quy định cụ thể về các trường hợp phải đính chính, bị thu hồi hoặc hủy sổ đỏ đã cấp như sau:

* Các trường hợp đính chính sổ đỏ đã cấp theo Luật Đất đai 2024

Khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai 2024 nêu rõ cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (còn gọi là sổ đỏ) quy định tại Điều 136 Luật Đất đai 2024 có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

- Có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính;

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận hoặc được thể hiện trong văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

so-do-so-hong-1-ngoisaovn-w800-h496 1

* Các trường hợp thu hồi sổ đỏ đã cấp theo Luật Đất đai 2024

Khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtđã cấp trong các trường hợp sau đây:

(1) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp;

(2) Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp;

(3) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

(4) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;

- Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy;

- Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

* Trường hợp hủy sổ đỏ đã cấp theo Luật Đất đai 2024

Khoản 6 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 152 Luật Đất đai 2024 mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 Luật Đất đai 2024 quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Sổ đỏ , sổ hồng , quy định cấp sổ đỏ sổ hồng , luật đất đai 2024