Lương công chức, viên chức dự kiến tăng tiếp từ 2025, sẽ tăng bao nhiêu phần trăm?
Thứ năm, 30/05/2024 16:07

Từ 01/7/2024 sẽ cải cách toàn diện chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở khu vực Nhà nước. Hơn thế, đối tượng này tiếp tục dự kiến được tăng lương tiếp từ 2025.

Công chức, viên chức sẽ được tăng lương tiếp từ 2025?

Một trong những tin vui được Thông tin Chính phủ mới đưa ra gần đây đó là sau khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024, công chức, viên chức và người lao động sẽ tiếp tục được tăng lương từ năm 2025.

tang-luong-1-ngoisaovn-w900-h555 1

Sau khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024, công chức, viên chức và người lao động
sẽ tiếp tục được tăng lương từ năm 2025

Cụ thể, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Đồng nghĩa, sau khi công chức, viên chức, người lao động có bảng lương mới khi cải cách thì đến năm sau (năm 2025), các đối tượng này sẽ tiếp tục được tăng lương. Mức tăng lương thêm 7% hàng năm nhằm bù trượt giá và thực hiện đến khi đạt được mục tiêu nêu tại Nghị quyết 27-NQ/TW đó là đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Trong đó, căn cứ Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng của người lao động trong khu vực doanh nghiệp đang được quy định như sau:

- Vùng 1 (vùng cao nhất): 4,68 triệu đồng/tháng;

- Vùng 2: 4,16 triệu đồng/tháng;

- Vùng 3: 3,64 triệu đồng/tháng;

- Vùng 4 (vùng thấp nhất): 3,25 triệu đồng/tháng.

Do đó, mức lương bình quân của khu vực doanh nghiệp là khoảng 3,9 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, sắp tới đây, Hội đồng Tiền lương cũng thống nhất sẽ đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động. Khi đó, mức lương bình quân thấp nhất của khu vực doanh nghiệp là khoảng 4,17 triệu đồng/tháng. Như vậy, việc tăng lương cho công chức, viên chức từ 2025 sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa lương của các đối tượng trong khu vực công và khu vực doanh nghiệp.

Từ 01/7/2024, lương công chức, viên chức có tăng không?

tang-luong-2-ngoisaovn-w800-h496 0

Sắp tới đây, lương công chức, viên chức sẽ được quy định bằng con số cụ thể và ước tính tăng
so với mức lương hiện nay

Thay vì quy định bằng bảng lương theo hệ số và mức lương cơ sở thì sắp tới đây, lương công chức, viên chức sẽ được quy định bằng con số cụ thể và ước tính tăng so với mức lương hiện nay.

Trong cơ cấu bảng lương sẽ được bổ sung thêm một khoản là thưởng, chiếm 10% trong tổng quỹ lương mà không bao gồm phụ cấp. Đồng thời, chính sách cải cách tiền lương cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 đang áp dụng hiện nay lên 1 - 2,68 - 12. Theo đó, mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng tăng từ mức lương tương ứng hệ số 2,34 lên 2,68. Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng bậc 3 của chuyên gia cao cấp cũng nới rộng từ hệ số 10 lên 12.

Không chỉ vậy, việc sắp xếp lại các khoản phụ cấp hiện nay cũng là lý do khiến mức lương công chức, viên chức tăng so với hiện nay. Cụ thể, các khoản phụ cấp chiếm 30% tổng quỹ lương trong đó có trường hợp sẽ tăng cao hơn 30% hoặc có trường hợp thấp hơn 30% và 10% tiền thưởng. Bởi vậy, khi tính tổng các khoản thu nhập thì lương trung bình của công chức, viên chức từ tháng 7 tới đây, lương sẽ tăng khoảng 32% so với thu nhập bình quân của người lao động trong khu vực doanh nghiệp hiện nay.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Cải cách tiền lương , tăng lương , lương công chức viên chức