Chi tiết bảng lương của công chức, viên chức trước và sau ngày 1/7/2024: Xem để biết thu nhập của bạn thay đổi thế nào?
Thứ hai, 06/05/2024 09:00

Bảng lương của công chức, viên chức có gì thay đổi trước và sau khi thực hiện cải cách tiền lương, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

Khi thực hiện cải cách tiền lương, công chức, viên chức sẽ có bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế cho bang lương hiện tại.

Bảng lương công chức, viên chức hiện nay

Từ ngày 1/7/2024 sẽ chính thức thực hiện việc Cải cách tiền lương. Đây là 1 trong những chính sách lớn đang được người lao động cực kỳ trông đợi.

Từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành, dựa trên lương cơ sở và hệ số lương.

Công thức tính tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương.

Hệ số lương hiện hưởng đang được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ theo nguyên tắc công chức được bổ nhiệm vào ngạch nào thì được xếp lương theo ngạch đó. Mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng căn cứ theo Nghị định 24/2023 của Chính phủ.

Bảng lương công chức viên chức từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6 được tính như sau:

bang-luong-1-ngoisaovn-w695-h481 1

Theo bảng lương viên chức nêu trên, tiền lương viên chức thấp nhất là 2.700.000 đồng/tháng (tương ứng hệ số 1.50) và cao nhất là 14.400.000 đồng (tương ứng hệ số 8.00 của công chức loại A3 nhóm 1).

bang-luong-2-ngoisaovn-w684-h395 0

Bảng lương mới theo vị trí việc làm từ ngày 1/7

Khi thực hiện Cải cách tiền lương, sẽ thay thế bảng lương hiện hành bằng bảng lương mới heo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Về chi tiết, sẽ có 5 bảng lương mới tương ứng với vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo. Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo. Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc: Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề...

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Bảng lương , cải cách tiền lương , lương công chức viên chức