20 công việc lương cao mà ý nghĩa
Thứ ba, 31/03/2015 13:30

Dựa trên báo cáo từ Payscale, trang Business Insider đưa ra danh sách 20 công việc lương hậu hĩnh có mức độ thỏa mãn cao.

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

1. Bác sĩ phẫu thuật

Lương trung bình năm tại Mỹ: 299.600 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 94%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 82%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 79%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

2. Quản trị trường cấp hai/cấp một

Lương trung bình năm tại Mỹ: 75.900 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 93%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 87%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 85%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

3. Bác sĩ gây mê

Lương trung bình năm tại Mỹ: 291.300 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 91%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 78%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 79%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

4. Nhà trị liệu vật lý

Lương trung bình năm tại Mỹ: 72.800 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 90%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 82%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 56%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

5. Chuyên gia tâm thần

Lương trung bình năm tại Mỹ: 72.800 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 90%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 82%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 56%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

6. Chuyên gia chữa bệnh chân

Lương trung bình năm tại Mỹ: 111.400 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 89%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 78%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 74%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

7. Bác sĩ thú y

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.800 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 88%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 74%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 73%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

8. Kỹ thuật viên đo mắt

Lương trung bình năm tại Mỹ: 101.400 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 86%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 77%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 52%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

9. Nha sĩ

Lương trung bình năm tại Mỹ: 130.000 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 86%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 84%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 64%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

10. Bác sĩ nội khoa gia đình

Lương trung bình năm tại Mỹ: 164.300 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 86%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 76%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 70%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

11. Bác sĩ nhi khoa

Lương trung bình năm tại Mỹ: 147.700 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 85%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 80%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 63%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

12. Quản lý dịch vụ sức khỏe và y tế

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.500 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 85%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 82%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 82%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

13. Quản lý cảnh sát, thám tử

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.600 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 84%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 81%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 86%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

14. Trợ lý bác sĩ

Lương trung bình năm tại Mỹ: 88.200 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 83%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 80%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 73%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

15. Kỹ sư y học hạt nhân

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.400 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 81%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 78%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 60%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

16. Bác sĩ sản phụ khoa

Lương trung bình năm tại Mỹ: 203.100 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 81%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 56%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 88%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

17. Nhà vật lý học

Lương trung bình năm tại Mỹ: 101.500 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 81%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 77%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 54%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

18. Chuyên viên điều tra tội phạm

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.400 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 79%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 75%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 69%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

19. Bác sĩ nội khoa

Lương trung bình năm tại Mỹ: 192.900 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 79%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 71%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 82%

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

20. Kỹ sư hạt nhân

Lương trung bình năm tại Mỹ: 85.000 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 79%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 71%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 47%

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Việc làm , công việc lương cao , công việc lương cao mà ý nghĩa