11 môn học sẽ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Thứ tư, 13/09/2023 20:19

Ngày 13/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản đính chính thông tin về dự thảo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) từ năm 2025 với 11 môn học sẽ thi tốt nghiệp.

Theo văn bản đính chính này, dự thảo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ tổ chức thi theo môn, gồm 11 môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong Chương trình GDPT năm 2018 gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Bổ sung thêm môn Địa lí so với thông báo trước đó, gồm 10 môn học bắt buộc và môn học lựa chọn trong Chương trình GDPT năm 2018..

Trước đó, ngày 08/9, Bộ GDĐT đã có thông báo số 1489/TB-BGDĐT về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại cuộc họp về Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Theo văn bản này, ngày 18/8, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì cuộc họp về Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Sau khi nghe báo cáo của Cục Quản lý chất lượng, đơn vị chủ trì xây dựng Dự thảo, góp ý của các đơn vị liên quan và ý kiến của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Bộ trưởng kết luận:

Giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì hoàn thiện Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 (Dự thảo Phương án); đồng thời, tiếp tục xin ý kiến bằng văn bản 63 Sở GDĐT để có thêm căn cứ hoàn thiện Dự thảo Phương án trình lãnh đạo Bộ để trình Thường trực Chính phủ xem xét, cho phép công bố Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 (dự kiến trong tháng 9/2023).

Nội dung cụ thể, về mục đích Kỳ thi, thời gian thi sẽ giữ nguyên mục đích, ý nghĩa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT như đã nêu trong Dự thảo Phương án đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến xã hội. Thực hiện tốt sự phân cấp, trách nhiệm trong tổ chức thi; nghiên cứu để tổ chức Kỳ thi hằng năm vào thời điểm sớm hơn hiện nay.

Tổ chức thi theo môn, gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong Chương trình GDPT năm 2018: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học. Đồng thời, nghiên cứu, giải trình rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, những điểm mới và những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong triển khai thực hiện để xem xét, lựa chọn số môn thi của Phương án thi.

Về hình thức thi: Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Nội dung thi sẽ bám sát yêu cầu cần đạt về năng lực và kiến thức chủ yếu của lớp 12 trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Có lộ trình phù hợp để tăng nội dung đánh giá năng lực mỗi năm phù hợp với thời gian học tập theo Chương trình GDPT 2018 của học sinh.

Phương thức xét tốt nghiệp: Kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp…

Dự kiến, sau khi có thêm ý kiến của 63 tỉnh, thành bằng văn bản, hoàn thiện Phương án trình Lãnh đạo Bộ báo cáo xin ý kiến Thường trực Chính phủ trước khi công bố, hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 với các thành viên từ các đơn vị liên quan, phân công công việc cụ thể để triển khai nhiệm vụ. Xây dựng đề án và kế hoạch triển khai thực hiện phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo lộ trình từ nay đến năm 2030.

Nghiên cứu, xây dựng định dạng câu hỏi thi phù hợp với Chương trình GDPT 2018. Trước mắt, tập trung chuẩn bị sớm lực lượng giáo viên ra đề thi (ưu tiên chọn giáo viên nhiều kinh nghiệm với chương trình giáo dục phổ thông 2018); đồng thời tổ chức tập huấn lực lượng giáo viên xây dựng câu hỏi thi, ra đề thi phù hợp với yêu cầu Chương trình GDPT 2018 bao gồm cả chuyên sâu và đại trà; tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ và tập huấn cho nhiều đối tượng tham gia xây dựng câu hỏi thi. Các công tác này cần bắt đầu từ quý IV năm 2023.

Toquoc.vn

Nguồn: https://toquoc.vn/11-mon-hoc-se-thi-tot-nghiep-thpt-tu-nam-2025-20230913182046287.htm.. Nguồn: https://toquoc.vn/11-mon-hoc-se-thi-tot-nghiep-thpt-tu-nam-2025-20230913182046287.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: thi tốt nghiệp THPT , môn thi tốt nghiệp THPT