Hai trường hợp chưa cần đổi sang thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024, đó là ai?
Thứ năm, 20/06/2024 15:09

Người dân có thẻ căn cước công dân thuộc hai trường hợp này thì chưa bắt buộc phải đi đổi thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024.

Hai trường hợp chưa cần đổi sang thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024

Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Một trong những nội dung quan trọng của luật là việc đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) thành thẻ căn cước.

Về vấn đề này, Điều 46 Luật Căn cước (Luật số: 26/2023/QH15) quy định như sau:

Điều 46. Quy định chuyển tiếp

1. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

2. Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

3. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

4. Quy định về việc sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước quy định tại Luật này cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật đó được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế”.

doi-the-can-cuoc-tu-1-7-2024 (1).jpg 0

Hai trường hợp chưa cần đổi sang thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024.

Theo quy định trên, có 2 trường hợp chưa cần đổi sang thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024, bao gồm:

(1) Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 và có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ;

(2) Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Như vậy, người dân có thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân thuộc trường hợp nêu trên thì chưa bắt buộc phải đi đổi thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024.

Từ 1/7/2024, thời gian cấp đổi Căn cước không quá 7 ngày

Trước đây, Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về thời gian cấp đổi thẻ Căn cước công dân như sau:

- Đối với thành phố, thị xã: không quá 07 với cấp mới và cấp đổi; không quá 15 ngày làm việc với cấp lại.

- Đối với các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: không quá 20 ngày làm việc.

- Khu vực còn lại: không quá 15 ngày làm việc…

Tuy nhiên, trên thực tế, trước đây thời gian nhận lại thẻ CCCD thường lâu hơn dự tính, tùy theo từng khu vực.

doi-the-can-cuoc-tu-1-7-2024 (1).jpg 0

Từ ngày 1/7/2024 tới đây, thời hạn để thực hiện tất cả các thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước đều được thống nhất là trong 07 ngày làm việc (theo Điều 26 Luật Căn cước 2023).

Và nơi thực hiện cấp/cấp đổi/cấp lại thẻ Căn cước từ 01/7/2024 là:

(1) Công an quận, huyện, thị xã nơi công dân cư trú.

(2) Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý Bộ Công an quy định.

(3) Tại chỗ ở của công dân (nếu cần thiết).

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Đổi thẻ căn cước , căn cước công dân , trường hợp chưa cần đổi sang thẻ căn cước