Từ tháng 7 đến cuối năm 2024, ngày giờ nào tốt để cúng khai trương, mở hàng?
Thứ hai, 08/07/2024 10:15

Theo quan niệm, chọn được ngày và giờ tốt khi khai trương, mở hàng sẽ giúp việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi. Nửa cuối năm 2024 có ngày nào đẹp để khai trương hãy cùng tham khảo gợi ý từ chuyên gia phong thủy dưới đây.

Khai trương, mở hàng là một ngày quan trọng, đánh dấu một bước khởi đầu mới trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, buôn bán nào đó. Vì vậy, việc thực hiện nghi thức cúng khai trương được các chủ doanh nghiệp, cửa hàng quan tâm.

Đối với chủ kinh doanh thì chọn người mở hàng có bản mệnh thuộc tam hợp là lý tưởng nhất. Các cặp thuộc tam hợp bao gồm Dần – Ngọ – Tuất, Hợi – Mão – Mùi, Thân – Tý – Thìn, Tỵ – Sửu – Dậu. Việc chọn tuổi tam hợp mở hàng sẽ giúp mang đến cho bạn nhiều may mắn trong kinh doanh, đồng thời còn giúp công ty và cửa hàng buôn bán thuận lợi hơn.

Dựa theo ngũ hành sẽ có tương sinh và tương khắc, người ta thường sẽ xem ngày tốt để khai trương theo bản mệnh của người chủ. Ngày được chọn thường sẽ tương sinh và tương hợp với bản mệnh của chủ để có thể mang đến cho người chủ nhiều may mắn trong công việc cũng như buôn bán được thuận lợi hơn.

cúng khai trương  1

Chọn ngày tốt cúng khai trương, mở hàng (Ảnh minh họa)

Các nguyên tắc cơ bản trong ngũ hành bao gồm: Thổ sinh Kim, Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ.

Ví dụ: Nếu bạn thuộc mệnh Hỏa thì bạn nên chọn ngày thuộc hành Mộc hoặc Hỏa để khai trương vì theo ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa, còn nếu bạn thuộc mệnh Thủy thì bạn nên chọn ngày thuộc hành Kim hoặc Thủy để khai trương vì Kim sinh Thủy.

Từ bây giờ đến cuối năm ngày nào khai trương đẹp hãy tham khảo chia sẻ của chuyên gia phong thủy để chọn được ngày tháng phù hợp:

Tháng 7

Thứ bảy, ngày 01/07/2024 (26/05/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất).

Thứ sáu, ngày 05/07/2024 (30/05/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 23-1h (giờ Tý), 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 15-17h (giờ Thân), 17-19h (giờ Dậu).

Thứ ba, ngày 09/07/2024 (04/06/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 3-5h (giờ Dần), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 15-17h (giờ Thân), 17-19h (giờ Dậu), 21-23h (giờ Hợi).

Thứ tư, ngày 10/07/2024 (05/06/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 11-13h (giờ Ngọ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

Thứ năm, ngày 11/07/2024 (06/06/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 23-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 15-17h (giờ Thân), 17-19h (giờ Dậu).

Thứ tư, ngày 17/07/2024 (12/06/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 23-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 15-17h (giờ Thân), 17-19h (giờ Dậu).

Thứ sáu, ngày 19/07/2024 (14/06/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 23-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất).

Thứ năm, ngày 25/07/2024 (20/06/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 23-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất).

Thứ sáu, ngày 26/07/2024 (21/06/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 23-1h (giờ Tý), 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 15-17h (giờ Thân), 17-19h (giờ Dậu).

cúng khai trương  3

Tháng 8

Thứ bảy, ngày 03/08/2024 (29/06/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 11-13h (giờ Ngọ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

Chủ nhật, ngày 04/08/2024 (01/07/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 23-1h (giờ Tý), 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 15-17h (giờ Thân), 17-19h (giờ Dậu).

Chủ nhật, ngày 18/08/2024 (15/07/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 23-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất).

Thứ sáu, ngày 23/08/2024 (20/07/2024). Giờ tốt gồm: 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 9-11h (giờ Tỵ), 15-17h (giờ Thân), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

Thứ bảy, ngày 24/08/2024 (21/07/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 3-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất).

Thứ năm, ngày 29/08/2024 (26/07/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 9-11h (giờ Tỵ), 15-17h (giờ Thân), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

Tháng 9

Thứ ba, ngày 03/09/2024 (01/08/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 23-1h (giờ Tý), 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 15-17h (giờ Thân), 17-19h (giờ Dậu).

Thứ bảy, ngày 07/09/2024 (05/08/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 3-5h (giờ Dần), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 15-17h (giờ Thân), 17-19h (giờ Dậu), 21-23h (giờ Hợi).

Thứ hai, ngày 23/09/2024 (21/08/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 3-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất).

Thứ bảy, ngày 24/09/2024 (26/08/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 9-11h (giờ Tỵ), 15-17h (giờ Thân), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

Tháng 10

Thứ tư, ngày 02/10/2024 (30/08/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 11-13h (giờ Ngọ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

Thứ năm, ngày 17/10/2024 (15/09/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 3-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất).

Thứ năm, ngày 24/10/2024 (22/09/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm:23-1h (giờ Tý), 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 13-15h (giờ Mùi), 17-19h (giờ Dậu).

Thứ hai, ngày 28/10/2024 (26/09/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 9-11h (giờ Tỵ), 15-17h (giờ Thân), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

cúng khai trương  2

Tháng 11

Chủ nhật, ngày 03/11/2024 (03/10/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 9-11h (giờ Tỵ), 15-17h (giờ Thân), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

Thứ tư, ngày 06/11/2024 (06/10/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 3-5h (giờ Dần), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 15-17h (giờ Thân), 17-19h (giờ Dậu), 21-23h (giờ Hợi).

Thứ sáu, ngày 08/11/2024 (08/10/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 23-1h (giờ Tý), 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 15-17h (giờ Thân), 17-19h (giờ Dậu).

Thứ bảy, ngày 09/11/2024 (09/10/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 9-11h (giờ Tỵ), 15-17h (giờ Thân), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

Thứ sáu, ngày 15/11/2024 (15/10/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 9-11h (giờ Tỵ), 15-17h (giờ Thân), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

Thứ bảy, ngày 16/11/2024 (16/10/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 3-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất).

Tháng 12

Chủ nhật, ngày 01/12/2024 (01/11/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 11-13h (giờ Ngọ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất), 21-23h (giờ Hợi).

Thứ hai, ngày 02/12/2024 (02/11/2024 âm lịch. Giờ tốt gồm:23-1h (giờ Tý), 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 13-15h (giờ Mùi), 17-19h (giờ Dậu).

Chủ nhật, ngày 08/12/2024 (8/11/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm:23-1h (giờ Tý), 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 13-15h (giờ Mùi), 17-19h (giờ Dậu).

Thứ bảy, ngày 14/12/2024 (14/11/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm:23-1h (giờ Tý), 3-5h (giờ Dần), 5-7h (giờ Mão), 11-13h (giờ Ngọ), 13-15h (giờ Mùi), 17-19h (giờ Dậu).

Thứ hai, ngày 16/12/2024 (16/11/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 3-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất).

Thứ bảy, ngày 28/12/2024 (28/11/2024 âm lịch). Giờ tốt gồm: 3-1h (giờ Tý), 1-3h (giờ Sửu), 7-9h (giờ Thìn), 9-11h (giờ Tỵ), 13-15h (giờ Mùi), 19-21h (giờ Tuất).

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: ngày khai trương , ngày đẹp tháng 7 , ngày mở hàng tháng 7 , kiến thức