Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt camera
Thứ năm, 10/06/2021 10:35

Trong quá trình dùng dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát thì hai bên chủ đầu từ và bên thầu thi công lắp đặt hệ thốngcamera quan sát cần phải ký kết một bản hợp đồng thi công lắp đặt camera quan sát

 Bảng hợp đồng này ngoài việc thể hiện dịch vụ, giá cả trên hợp đồng thì bản hợp đồng này còn mang tính chất pháp lý để hai bên cùng thống nhất thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Ở bài viết này Smart View xin chia sẻ một s lưu ý khi lập hợp đồng thuê thi công lắp đặt camera quan sát, đồng thời chia sẻ một s file hợp đồng để các bạn tham khảo.

 

 1. Mẫu hợp đồng cung cấp và thi công lắp đặt camera

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

Cung cấp thiết bị

 (Số:               /SMV)   

                  

Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006;

Căn cứ khả năng giữa hai bên,

Hôm nay, ngày    tháng     năm 20      tại văn phòng công ty, chúng tôi gồm có:

 

1.  BÊN A:  …………………………………………………………………………………

Đại diện: …………………………………………………………………………………...

Địa chỉ:    ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………         

Số tk:       ………………………………………………………………………………………    

Ngân hàng:   ……………………………………… - Chi nhánh : ……………………

2.  BÊN B:     CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ SMART VIEW

Đại diện:……………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………….      

Địa chỉ: 55 Nguyễn Tất Thành, P. Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh TT Huế

MST: 3301609792                                   Điện thoại: 0965 044 447

Web: smartview.com.vn

Thông tin tài khoản :

Tên tk: Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Smart View

Số tk:    0161.00.18.11.868 - Tại Ngân hàng Ngoại thương (VCB) Tỉnh TT Huế.

Sau khi trao đổi và bàn bạc, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:                                                                                                  

Bên B cung cấp thiết bị cho bên A với khối lượng và thiết bị theo Phụ lục hợp đồng đính kèm, Phụ lục HĐ là một phần của HĐ Số: .....................................................và không thể tách rời. 

            -    Giá trị HĐ là: …………….………….Vnđ (………………….……………………………………) và chưa bao gồm chi phí phát sinh (nếu có).

-          Hàng hóa mới 100% nguyên đai, nguyên kiện.

-          Chế độ bảo hành theo bảng Phụ lục đính kèm HĐ

Điều 2. PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

 1. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

 2. Điều kiện thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B 100% tổng số tiền trong giá trị đơn hàng như sau:

- Đợt 1: Bên A tạm ứng cho bên B sau khi  ký hợp đồng là: …………………Vnđ (………………………………………………………………….………...................................................)

- Đợt 2: Bên A thanh toán số tiền còn lại và chi phí phát sinh nếu có sau hoàn thành hệ thống là:…………………Vnđ (………………………………………………………………….……................)

3. Thời gian giao hàng: Trong vòng 05 ngày ngay sau khi nhận được tạm ứng theo giá trị hợp đồng từ Bên A.

 

Điều 3: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

Trách nhiệm bên A:

-         Phối hợp và tạo điều kiện về địa điểm để bên B chuyển hàng. Thanh lý hợp đồng theo tiến độ thời gian quy định tại Điều 1 tại hợp đồng này.

-          Thanh toán cho bên B theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.

      Trách nhiệm bên B:

-         Chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị như quy định tại Điều 1

-         Bên B giao hàng cho bên A đúng thời hạn nêu trên.

-      Phối hợp với bên A để thanh lý hợp đồng và cung cấp đầy đủ cho bên A các chứng từ theo quy định.

-           

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

-      Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký;

-    Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã quy định tại hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh, thay đổi hai bên cùng nhau trao đổi, bàn bạc để giải quyết trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau, không làm ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của mỗi bên.

-    Không đơn phương thay đổi hợp đồng, nếu bên nào tự ý thay đổi hoặc vi phạm các Điều khoản đã ký kết tại hợp đồng thì bên vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường thiệt hại như sau:

-     Bên B sẽ không có trách nhiệm trả lại tiền đặt cọc cho bên A nếu bên A vi phạm các điều khoản của hợp đồng này.

-     Bên B phải trả lại toàn bộ tiền bên A đã đặt cọc nếu bên B vi phạm các điều khoản của hợp đồng.

-     Bên B sẽ cắt hệ thống xem từ xa, sau 7 ngày tính từ khi hoàn thành hệ thống, nếu bên A không thanh toán đúng thời gian  như Điều 2 của Hợp đồng này.

-    Trường hợp không thể giải quyết được bằng đàm phán thì sự việc sẽ được giải quyết tại Tòa án tỉnh TT Huế. Quyết định của Tòa án là cuối cùng và phải được hai bên chấp hành nghiêm túc. Chi phí sẽ do bên thua chịu.

-      Hợp đồng này coi như được thanh lý khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

-      Bên B cung cấp phiếu bảo hành cho bên A theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

-      Hợp đồng được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

 

             ĐẠI DIỆN BÊN A

                                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

                (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 1. Mẫu thanh lý hợp đồng thi công lắp đặt camera quan sát.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

__________

Căn cứ Hợp đồng Số:..................ngày ...tháng ….năm …..đã ký kết giữa Công ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ SmartView cùng CÔNG TY …………..

Hôm nay, ngày ….tháng ….. năm …..., tại ……………………………………….

1. BÊN A: ………………………………………………………………………………..

Đại diện : ………………………. - Chức vụ :.....................

Địa chỉ : ………………………………………………………………………….

Mã số thuế : …………………………………………………………………………..

Điện thoại : …………………………………………………………………………..

Tài khoản : ………………………………………………………………………..

2. BÊN B: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ SMART VIEW

Đại diện : …………………... - Chức vụ : ……………...

Địa chỉ : 55 Nguyễn Tất Thành, P. Thủy Dương, TX Hương Thủy, Tỉnh TT Huế

MST : 3301609792

Tài khoản : 0161.00.18.11.868 tại Ngân hàng Ngoại thương (VCB) Tỉnh TT Huế.

Điện thoại : 0965 044 447

 

Điều 1: Bên B đã lắp đặt, bàn giao cho Bên A, Bên A đã nghiệm thu đúng số lượng và đủ danh mục hàng hóa cung cấp theo hợp đồng Số: …………………. ký ngày …..tháng ….năm …...cụ thể như sau:

1111-xahoi.com.vn-w543-h490

 

Điều 2: Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B đủ 100% trị giá hợp đồng theo đúng quy định trong hợp đồng, số tiền cụ thể như sau:

- Tổng số tiền: ……………….. …………………………………..

- Số tiền bên B đã tạm ứng: ………………..

- Số tiền còn lại phải thanh toán cho bên B: ………….Vnđ

- Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản

Điều 3: Hai bên đồng ý ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với các điều khoản trên. Không bên nào được tự ý sửa chữa, thay đổi Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản. Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 1. Những điều lưu ý khi lập hợp đồng thi công lắp đặt camera quan sát

Hợp đồng thi công lắp đặt camera quan sát là gì?

Hợp đồng thi công lắp đặt camera quan sát là hợp đồng kinh tế thỏa thuận giữa các bên. Hợp động thông thường có nội dung cung cấp các thiết bị camera quan sát, các phụ kiện, nhân công lắp đặt hệ thống camera quan sát, giữa các hai bên:

 • -Bên sử dụng dịch vụ (Bên mua hàng và dịch vụ): là chủ đầu tư, người mua camera, thuê dịch vụ thi công lắp hệ thống camera quan sát.

 • -Bên bán dịch vụ (Bên bán hàng - cung cấp dịch vụ): Là đơn vị cung cấp vật tư hàng hóa, thiết bị và phụ kiện camera và dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống camera

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng:

Tùy vào tính chất và yêu cầu của công trình mà hợp đồng thi công lắp đặt camera sẽ có các yêu cầu ràng buộc pháp lý và trách nhiệm mỗi bên khác nhau. Nhưng đặc điểm chung và chính của mỗi bên là”

 • -Bên cung cấp sản phẩm dịch vụ: Có trách nhiệm cung cấp đúng mẫu mã, chủng loại hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ, các giấy tờ chứng nhận (CO, CQ) và đảm bảo thi công lắp đặt và bàn giao hệ thống camera hoàn thiện cho bên phía khách hàng. Ngoài ra sau khi thi công sau bên đơn vị cung cấp dịch vụ phải thực hiện đúng nghĩa vụ bàn giao, hướng dẫn sử dụng, bảo hành sản phẩm theo đúng như cam kết trên hợp đồng.

 • -Bên phía khách hàng: Có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho bên cung cấp dịch vụ thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng, có người xác nhận biên bảng hàng hóa. Thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán đúng tiến độ theo hợp đồng đã thống nhất giữa hai bên.

Những điểm cần chú ý nhất của hợp đồng thi công lắp đặt camera quan sát:

Hợp đồng thi công lắp đặt camera là cơ sở pháp lý để hai bên cùng thực hiện trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi của mình. Nên dù bạn là bên mua hay bên bán đều cần cẩn thận từng chi tiết và theo kinh nghiệm làm hợp đồng lắp đặt camera của Smart View bạn cần lưu ý một số điểm chính sau:

 • -Kiểm tra danh sách sản phẩm, thiết bị và phụ kiện

 • -Kiểm tra giá cả, mẫu mã và xuất xứ của hàng hoá.

 • -Thời gian và tiến độ thanh toán sản phẩm

 • -Điều khoản bảo hành:

Bảo hành thường có hai hình thức khác nhau:

 • -Bảo hành thông thường: bên bán sẽ bảo hành sản phẩm tại văn phòng của công ty bên bán hàng, khi có sự cố xảy ra bên mua sẽ tự tháo thiết bị mang đi để gửi bảo hành.

 • -Bảo hành hệ thống camera quan sát tận nơi: bên thi công lắp đặt camera sẽ đến tận công trình để kiểm tra, xử lý tại công trình với các lỗi nhẹ, còn lỗi nặng bên bán sẽ thông báo tháo về để sửa chữa cho khách hàng.

Ngoài ra, đi kèm hợp đồng lắp đặt thi công camera còn bao gồm:

 • -Bảng báo giá cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt camera.

 • -Biên bảng bàn giao, thanh lý và nghiệm thu sau lắp đặt.

 • -Phụ lục hợp đồng lắp đặt camera.

Trên đây là mẫu hợp đồng lắp đặt camera tại Huế của công ty Smart View để các bạn tham khảo. Chúc các bạn thành công!

 1. Liên hệ lắp đặt camera tại Huế

Quý khách cần lắp đặt khóa cửa điện tử tại Huế, lắp đặt camera tại Huế, thi công hệ thống mạng tại Huế, nhà thông minh Huế, cổng cửa tự động tại Huế, Khoá cửa thông minh, Khóa cửa khách sạn đội ngũ công ty Smart View luôn sẵn sàng phục vụ!

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ SMART VIEW

Địa chỉ: 55 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0965 044 447

Website: smartview.com.vn

Email: smvcamera@gmail.com

 

Doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/mau-hop-dong-thi-cong-lap-dat-camera-16121080609000948.htm.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/mau-hop-dong-thi-cong-lap-dat-camera-16121080609000948.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Ô tô giảm giá , Toyota Vios , MG HS